Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016
20/04/2016 15:49
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2016 lập ngày 19 tháng 4 năm 2016
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2016
20/04/2016 15:46
Báo cáo tài chính riêng của Công ty Quý I năm 2016 lập ngày 19 tháng 4 năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 11 tháng 4 năm 2016
11/04/2016 16:20
Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các vấn đề sau:
THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
11/04/2016 16:09
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
24/03/2016 09:15
Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 10 năm 2015
Thông báo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập trong năm 2016
16/03/2016 08:39
Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty lập trong năm 2016.
Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
11/03/2016 10:39
Ngày 11 tháng 3 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã ra quyết định thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
ĐIều lệ Công ty
10/03/2016 10:19
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 7 năm 2015
Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015
09/03/2016 14:55
Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015
09/03/2016 14:52
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
07/03/2016 09:10
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
29/02/2016 10:43
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 22 tháng 2 năm 2016
23/02/2016 13:31
Ngày 22 tháng 2 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015
19/01/2016 10:10
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015
Báo cáo tài chính quý IV Công ty mẹ năm 2015
19/01/2016 10:06
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015
Trang 4/14 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.109684944153 seconds