Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016
20/01/2017 14:33
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2016; BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016
GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA SDT
13/01/2017 13:11
Ngày 12 tháng 01 năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 10 nhận được Văn bản 133/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của SDT
CÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT
11/01/2017 15:14
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ
29/12/2016 10:30
Việc sử dụng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ của Tổng công ty Sông Đà không được Đại hội cổ đông thông qua:
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
22/12/2016 15:38
Ngày 22 tháng 12 năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã nhận được văn bản thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu SDT như sau:
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG TIỀN
19/12/2016 14:39
Do công tác thu vốn bị chậm so với dự kiến vì một số nguyên nhân khách quan nên Công ty không thể cân đối nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng kế hoạch. Hội đồng quản trị Công ty Quyết định điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
18/11/2016 14:20
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC CÔNG TY SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
10/11/2016 13:47
Thực hiện Nghị quyết 18SĐ10/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định về Công tác tổ chức, Công tác cán bộ
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
28/10/2016 13:54
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHƯ SAU:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016
24/10/2016 08:02
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2016
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
19/10/2016 09:59
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2016
17/10/2016 13:50
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV năm 2016 và thông qua các nội dung sau:
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo bán niên soát xét năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ
25/08/2016 08:59
Căn cứ báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; Nay Công ty cp Sông Đà 10 xin Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo bán niên soát xét năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ
Giải trình chênh lệch báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty và hợp nhất
16/08/2016 10:37
Công ty cồ phần Sông Đà 10 xin gửi Quý cổ đông giải trình chênh lệch giữa số liệu báo cáo 6 tháng năm 2016 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC so với số liệu đã công bố như sau:
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
16/08/2016 10:20
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
Trang 4/16 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.138029098511 seconds