Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
06/04/2018 08:35
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
29/03/2018 14:03
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ VỀ THAY ĐỔI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
29/03/2018 13:54
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ VỀ THAY ĐỔI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2016
26/03/2018 15:54
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2016
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CHÊNH LỆCH
22/03/2018 14:44
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CHÊNH LỆCH TỪ 5% TRỞ LÊN TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ
16/03/2018 09:08
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2017 GIẢM HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ QUA KIỂM TOÁN
15/03/2018 09:33
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ QUA KIỂM TOÁN
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
02/03/2018 09:00
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2018
02/02/2018 14:19
Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cp Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý I và thông qua các nội dung sau:
GIA H ẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA SDT
30/01/2018 14:49
Ngày 26 tháng 01 năm 2018 Công ty cp Sông Đà 10 đã nhận được văn bản 516UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của SDT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2017
30/01/2018 08:52
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
22/01/2018 15:15
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
10/01/2018 16:21
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÂT THƯỜNG
29/12/2017 10:24
Công ty cổ phần Sông Đà 10 công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
24/11/2017 13:18
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trang 4/19 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.169450998306 seconds