Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
15/06/2020 14:06
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Báo cáo tài chính Quý I/2020
28/04/2020 16:27
Báo cáo tài chính Quý I/2020
Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng GIám đốc Công ty
27/04/2020 13:22
Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng GIám đốc Công ty
Gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
14/04/2020 10:12
Gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Báo cáo thường niên năm tài chính 2019
01/04/2020 16:35
Báo cáo thường niên năm tài chính 2019
Giải trình chênh lệch LNST tại báo cáo KQKD 2019 của công ty mẹ và hợp nhất thay đổi từ 10% so với cùng kỳ
30/03/2020 09:33
Giải trình chênh lệch LNST tại báo cáo KQKD 2019 của công ty mẹ và hợp nhất thay đổi từ 10% so với cùng kỳ
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
25/03/2020 08:08
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (trả cổ tức 2018 và ĐHĐ cổ đông 2020) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
17/03/2020 07:56
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (trả cổ tức 2018 và ĐHĐ cổ đông 2020) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 và đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
12/03/2020 11:26
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 và đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Nghị quyết của HĐQT về việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
12/03/2020 11:25
Nghị quyết của HĐQT về việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Văn bản giải trình chênh lệch LNST Quý 4 năm 2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.
21/01/2020 20:49
Văn bản giải trình chênh lệch LNST Quý 4 năm 2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019
21/01/2020 20:48
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2019
21/01/2020 20:43
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2019
Văn bản của UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
17/01/2020 15:30
Văn bản của UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
Báo cáo quản trị công ty năm 2019.
10/01/2020 10:48
Báo cáo quản trị công ty năm 2019.
Trang 4/23 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.114611148834 seconds