Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2018
02/02/2018 14:19
Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cp Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý I và thông qua các nội dung sau:
GIA H ẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA SDT
30/01/2018 14:49
Ngày 26 tháng 01 năm 2018 Công ty cp Sông Đà 10 đã nhận được văn bản 516UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của SDT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2017
30/01/2018 08:52
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
22/01/2018 15:15
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
10/01/2018 16:21
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÂT THƯỜNG
29/12/2017 10:24
Công ty cổ phần Sông Đà 10 công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
24/11/2017 13:18
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017
27/10/2017 12:11
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ IV NĂM 2017
10/10/2017 14:36
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cp Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV và thông qua các nội dung sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
18/08/2017 16:45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA LIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017
28/07/2017 08:04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ III/2017
11/07/2017 13:15
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý III và thông qua các nội dung sau:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
04/07/2017 14:30
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
04/07/2017 14:28
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT
04/07/2017 14:26
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
Trang 4/18 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.227670192719 seconds