Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
17/04/2023 14:37
Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian họp chậm nhất là 30/6/2023, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày họp cụ thể.

 Click để xem chi tiết

Tag: Đại hội

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.16748213768 seconds