Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét
25/08/2021 15:34
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
28/07/2021 14:56
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021
16/07/2021 16:27
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước
16/07/2021 16:26
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán
13/07/2021 11:14
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán
Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
05/07/2021 16:21
Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025
05/07/2021 16:19
Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025
Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2021-2025
30/06/2021 16:35
Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2021-2025
Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
30/06/2021 15:16
Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Cập nhật thông tin ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
29/06/2021 16:42
Cập nhật thông tin ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
09/06/2021 16:11
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Phát hành lại và công bố lại BCTC Quý I năm 2021
08/06/2021 11:30
Phát hành lại và công bố lại BCTC Quý I năm 2021
Phát hành lại và công bố lại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
08/06/2021 11:28
Phát hành lại và công bố lại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/06/2021 11:25
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo địa chỉ email nhận hóa đơn điện tử
24/05/2021 08:05
Thông báo địa chỉ email nhận hóa đơn điện tử
Trang 1/23 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.127033948898 seconds