Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Bị phạt hành chính vi phạm thuế
28/11/2023 08:54
Công ty CP Sông Đà 10 bị Cục thuế Hà Nội phạt hành chính vì vi phạm thuế.
BCTC Quý 3 năm 2023
26/10/2023 17:31
Công ty CP Sông Đà 10 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 bao gồm: BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
BCTC bán niên 2023
28/08/2023 17:12
Công ty CP Sông Đà 10 công bố BCTC bán niên 2023 đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán UHY.
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2023
28/07/2023 10:10
Công ty CP Sông Đà 10 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 6 tháng đầu năm 2023 gồm: 1. Báo cáo tình hình quản trị công ty; 2. Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước.
BCTC quý II năm 2023
26/07/2023 11:58
Công ty CP Sông Đà 10 công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2023. Nội dung thông tin công bố gồm: (1) BCTC công ty mẹ, (2) BCTC hợp nhất, (3) Văn bản giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023
18/07/2023 10:55
Thông báo Công ty CP Sông Đà 10 và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.
Thay đổi đăng ký doanh nghiệp
17/07/2023 16:28
Công ty CP Sông Đà 10 đã nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Công ty CP Sông Đà 10 đã bổ sung thêm 16 ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác không thay đổi.
Công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/06/2023 15:50
Ngày 29/6/2023 Công ty CP Sông Đà 10 đã tiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cuộc họp đã thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Click vào đường dẫn phía dưới để xem chi tiết)
Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2019
20/06/2023 10:03
Công ty CP Sông Đà 10 (mã chứng khoán SDT) thay đổi thời gian chi trả cổ tức 2019. Thời gian chi trả đã thông báo là 28/6/2023, thời gian chi trả mới là ngày 28/3/2024 (Click vào các đường dẫn phía dưới để xem chi tiết).
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2023
08/06/2023 15:36
Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
01/06/2023 11:00
Hội đồng quản trị thông báo và mời Qúy cổ đông của Công ty CP Sông Đà 10 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Công bố BCTC quý 1 năm 2023
21/04/2023 15:03
Công bố BCTC quý 1 năm 2023. Các thông tin công bố gồm BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất và Văn bản giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.
Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
17/04/2023 14:37
Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian họp chậm nhất là 30/6/2023, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày họp cụ thể.
Báo cáo thường niên
30/03/2023 15:40
Báo cáo thường niên năm tài chính 2022
BCTC năm 2022 đã kiểm toán
27/03/2023 16:21
Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
Trang 1/26 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.335567951202 seconds