Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
18/06/2019 11:33
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10
17/06/2019 15:56
Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
07/06/2019 15:19
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt
07/06/2019 14:40
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
22/05/2019 11:00
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
22/05/2019 10:59
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công bố Báo tài chính Quý 1 năm 2019
23/04/2019 11:00
Công bố Báo tài chính Quý 1 năm 2019
Gia hạn Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
22/04/2019 14:48
Gia hạn Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2019
22/04/2019 10:03
Chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2019
19/04/2019 11:40
Báo cáo thường niên năm 2019
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý 2 năm 2019
19/04/2019 11:06
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ Quý 2 năm 2019
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Sông Đà - Đất Vàng
09/04/2019 17:03
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Sông Đà - Đất Vàng
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Sông Đà - Đất Vàng
09/04/2019 17:02
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Sông Đà - Đất Vàng
Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trong BCTC Hợp nhất 2018 giảm trên 5% trước và sau kiểm toán
28/03/2019 08:27
Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trong BCTC Hợp nhất 2018 giảm trên 5% trước và sau kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018
22/03/2019 15:54
Báo cáo tài chính năm 2018
Trang 1/18 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.201372861862 seconds