Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
01/06/2023 10:00
Hội đồng quản trị thông báo và mời Qúy cổ đông của Công ty CP Sông Đà 10 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
Công bố BCTC quý 1 năm 2023
21/04/2023 14:03
Công bố BCTC quý 1 năm 2023. Các thông tin công bố gồm BCTC công ty mẹ, BCTC hợp nhất và Văn bản giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.
Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
17/04/2023 13:37
Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thời gian họp chậm nhất là 30/6/2023, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày họp cụ thể.
Báo cáo thường niên
30/03/2023 14:40
Báo cáo thường niên năm tài chính 2022
BCTC năm 2022 đã kiểm toán
27/03/2023 15:21
Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng
01/03/2023 13:33
Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Thay đổi đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị khác
27/02/2023 16:12
Công bố thông tin thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
Lập danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
24/02/2023 09:37
Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Công bố ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
23/02/2023 16:33
Công bố ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
17/01/2023 14:20
Công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 4 năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
16/01/2023 15:44
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước.
Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2019
20/12/2022 15:33
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2019 (4% bằng tiền).
Thông báo công tác cán bộ
05/12/2022 14:09
Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Bảo tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
15/11/2022 14:39
Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt (bổ nhiệm TGĐ Công ty)
08/11/2022 14:22
Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
Trang 1/25 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.26211810112 seconds