Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét
23/08/2022 14:52
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Lục Đức Tiến thôi Phó TGĐ để nghỉ hưu
03/08/2022 15:07
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Lục Đức Tiến thôi Phó TGĐ để nghỉ hưu
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
26/07/2022 15:43
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
19/07/2022 14:48
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 6 tháng 2022
05/07/2022 15:45
Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 6 tháng 2022
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10
29/06/2022 10:21
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
28/06/2022 10:17
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
07/06/2022 10:42
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
03/06/2022 09:54
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Tuấn Anh)
24/05/2022 09:59
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Tuấn Anh)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
25/04/2022 09:35
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
Lộ trình, biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát
22/04/2022 15:30
Lộ trình, biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát
Quyết định của Sở GDCK Hà Nội đưa cổ phiếu SDT vào diện cảnh báo và kiểm soát
15/04/2022 22:28
Quyết định của Sở GDCK Hà Nội đưa cổ phiếu SDT vào diện cảnh báo và kiểm soát
Nghị quyết của HĐQT gia hạn và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
04/04/2022 16:42
Nghị quyết của HĐQT gia hạn và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán
28/03/2022 16:10
Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán
Trang 1/24 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.15286898613 seconds