Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
25/04/2022 09:35
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
Lộ trình, biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát
22/04/2022 15:30
Lộ trình, biện pháp khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát
Quyết định của Sở GDCK Hà Nội đưa cổ phiếu SDT vào diện cảnh báo và kiểm soát
15/04/2022 22:28
Quyết định của Sở GDCK Hà Nội đưa cổ phiếu SDT vào diện cảnh báo và kiểm soát
Nghị quyết của HĐQT gia hạn và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
04/04/2022 16:42
Nghị quyết của HĐQT gia hạn và chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán
28/03/2022 16:10
Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi trả cổ tức 2019.
22/03/2022 14:16
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi trả cổ tức 2019.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2019
18/03/2022 09:56
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2019
So 07_Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
08/03/2022 15:42
So 07_Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
25/01/2022 16:31
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết. Kỳ báo báo năm 2021.
07/01/2022 09:43
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết. Kỳ báo báo năm 2021.
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước. Kỳ báo cáo năm 2021
07/01/2022 09:41
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước. Kỳ báo cáo năm 2021
Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty CP Sông Đà 10 đối với ông Lục Đức Tiến
18/11/2021 14:53
Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty CP Sông Đà 10 đối với ông Lục Đức Tiến
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
29/10/2021 10:31
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét
25/08/2021 15:34
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
28/07/2021 14:56
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021
Trang 1/24 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.113076925278 seconds