Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
22/01/2018 15:15
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
10/01/2018 16:21
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÂT THƯỜNG
29/12/2017 10:24
Công ty cổ phần Sông Đà 10 công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
24/11/2017 13:18
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017
27/10/2017 12:11
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ IV NĂM 2017
10/10/2017 14:36
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cp Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV và thông qua các nội dung sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
18/08/2017 16:45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA LIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017
28/07/2017 08:04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ III/2017
11/07/2017 13:15
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý III và thông qua các nội dung sau:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
04/07/2017 14:30
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
04/07/2017 14:28
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT
04/07/2017 14:26
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
13/06/2017 13:28
THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
28/04/2017 09:22
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 diễn ra từ 8h00÷11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017
26/04/2017 16:00
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017
Trang 1/15 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.108189105988 seconds