Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
25/03/2020 08:08
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (trả cổ tức 2018 và ĐHĐ cổ đông 2020) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
17/03/2020 07:56
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (trả cổ tức 2018 và ĐHĐ cổ đông 2020) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 và đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
12/03/2020 11:26
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 và đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Nghị quyết của HĐQT về việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
12/03/2020 11:25
Nghị quyết của HĐQT về việc đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Văn bản giải trình chênh lệch LNST Quý 4 năm 2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.
21/01/2020 20:49
Văn bản giải trình chênh lệch LNST Quý 4 năm 2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019
21/01/2020 20:48
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2019
21/01/2020 20:43
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2019
Văn bản của UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
17/01/2020 15:30
Văn bản của UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
Báo cáo quản trị công ty năm 2019.
10/01/2020 10:48
Báo cáo quản trị công ty năm 2019.
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, năm 2019.
10/01/2020 10:46
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, năm 2019.
Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ và bị lỗ
30/10/2019 15:34
Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ và bị lỗ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
28/10/2019 15:42
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét
26/08/2019 15:13
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét
Nghị quyết họp HĐQT phiên thường kỳ Quý 3 năm 2019
06/08/2019 14:53
Nghị quyết họp HĐQT phiên thường kỳ Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 2/2019
24/07/2019 15:27
Báo cáo tài chính Quý 2/2019
Trang 1/19 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.177145004272 seconds