Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
07/04/2017 10:20
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
23/03/2017 10:02
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM
20/03/2017 13:56
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
13/03/2017 15:50
Căn cứ theo Quyết định số 12SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Quyết định số 16 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 10 như sau:
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
13/03/2017 15:44
Ngày 07/3/2017 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã nhận văn bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
06/03/2017 13:15
Ngày 03/3/2017 Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
03/03/2017 13:58
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2017
23/01/2017 10:10
Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý I năm 2017 và thông qua các nội dung sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016
20/01/2017 14:33
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2016; BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2016
GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA SDT
13/01/2017 13:11
Ngày 12 tháng 01 năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 10 nhận được Văn bản 133/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của SDT
CÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT
11/01/2017 15:14
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ
29/12/2016 10:30
Việc sử dụng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ của Tổng công ty Sông Đà không được Đại hội cổ đông thông qua:
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
22/12/2016 15:38
Ngày 22 tháng 12 năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã nhận được văn bản thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu SDT như sau:
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG TIỀN
19/12/2016 14:39
Do công tác thu vốn bị chậm so với dự kiến vì một số nguyên nhân khách quan nên Công ty không thể cân đối nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng kế hoạch. Hội đồng quản trị Công ty Quyết định điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
18/11/2016 14:20
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC CÔNG TY SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
Trang 2/15 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.538881063461 seconds