Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/06/2021 11:25
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo địa chỉ email nhận hóa đơn điện tử
24/05/2021 08:05
Thông báo địa chỉ email nhận hóa đơn điện tử
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
27/04/2021 10:42
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
Báo cáo thường niên năm tài chính 2020
08/04/2021 08:08
Báo cáo thường niên năm tài chính 2020
Văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 của SDT
31/03/2021 07:38
Văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 của SDT
QD so 01_Gia han thoi gian hop DHDCD thuong nien 2021
30/03/2021 15:57
QD so 01_Gia han thoi gian hop DHDCD thuong nien 2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019
24/03/2021 15:55
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018
23/03/2021 15:21
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
19/03/2021 07:39
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Thông báo chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
01/03/2021 10:45
Thông báo chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Nghị quyết của HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
01/03/2021 10:43
Nghị quyết của HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
27/01/2021 10:11
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng cuối năm 2020
14/01/2021 10:43
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo quản trị công ty năm 2020
14/01/2021 10:42
Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VSD_thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2018
25/12/2020 15:36
VSD_thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2018
Trang 2/23 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.089015007019 seconds