Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện
 
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
26/07/2023 11:06
Công ty CP Sông Đà 10 thông báo kết lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá, bán 66 tài sản thanh lý.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (66TS)
12/07/2023 15:40
Công ty CP Sông Đà 10 thông báo tìm kiếm, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý (gồm 66 tài sản).
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá
07/06/2023 16:18
Công ty CP Sông Đà 10 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá để xác định giá trị lô tài sản xe máy, thiết bị thanh lý.
Thông báo tìm kiếm để lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị tài sản
01/06/2023 10:34
Công ty CP Sông Đà 10 thông báo tìm kiếm để lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị 66 tài sản thanh lý.
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
31/01/2023 15:09
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá để bán tài sản thanh lý.
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
11/01/2023 11:01
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 46 tài sản thanh lý là các xe máy, thiết bị cũ hỏng.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 04 ô tô con thanh lý
04/10/2022 08:22
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 04 ô tô con thanh lý
Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
22/09/2022 08:39
Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để bán 04 xe ô tô thanh lý
Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản
26/08/2022 11:09
Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm bán đấu giá xe máy, thiết bị thanh lý.
Thông báo kết quả thẩm định
19/08/2022 15:54
Thông báo kết quả thẩm định
Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
25/07/2022 11:57
Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá.
Giao cho ông Nguyễn Tuấn Anh làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty
30/05/2022 15:17
Giao cho ông Nguyễn Tuấn Anh làm Quyền Tổng Giám đốc Công ty
Miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Trần Văn Tấn để nghỉ hưu
30/05/2022 15:15
Miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Trần Văn Tấn để nghỉ hưu
Thông báo đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá.
19/05/2022 10:55
Thông báo đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA TRỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
13/05/2022 13:55
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA TRỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Trang 1/7 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.353226900101 seconds