Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017
27/10/2017 12:11
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ IV NĂM 2017
10/10/2017 14:36
Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cp Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV và thông qua các nội dung sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
18/08/2017 16:45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA LIÊN ĐỘ CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 ĐÃ QUA SOÁT XÉT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017
28/07/2017 08:04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ III/2017
11/07/2017 13:15
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý III và thông qua các nội dung sau:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
04/07/2017 14:30
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
04/07/2017 14:28
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT
04/07/2017 14:26
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NÊM YẾT KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2017
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
13/06/2017 13:28
THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
28/04/2017 09:22
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 diễn ra từ 8h00÷11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017
26/04/2017 16:00
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ II NĂM 2017
26/04/2017 08:01
Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ quý 2 và thông qua các nội dung sau:
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
17/04/2017 14:30
Công ty cổ phần Sông Đà 10 " Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước."
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
15/04/2017 10:25
Hội đồng quản trị Công ty cổ Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
15/04/2017 10:19
Hội đồng quản trị Công ty cổ Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Trang 5/19 Dau Truoc .. 3 4 5 6 7 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.182449102402 seconds