Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, năm 2019.
10/01/2020 10:46
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, năm 2019.
Quyết định cả HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Nậm He
12/12/2019 15:20
Quyết định cả HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Nậm He
Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ và bị lỗ
30/10/2019 15:34
Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2019 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ và bị lỗ
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
28/10/2019 15:42
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét
26/08/2019 15:13
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét
Nghị quyết họp HĐQT phiên thường kỳ Quý 3 năm 2019
06/08/2019 14:53
Nghị quyết họp HĐQT phiên thường kỳ Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính Quý 2/2019
24/07/2019 15:27
Báo cáo tài chính Quý 2/2019
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
03/07/2019 10:09
Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.
03/07/2019 10:08
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
18/06/2019 11:33
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10
17/06/2019 15:56
Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
07/06/2019 15:19
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt
07/06/2019 14:40
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
22/05/2019 11:00
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
22/05/2019 10:59
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Trang 5/23 Dau Truoc .. 3 4 5 6 7 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.120075941086 seconds