Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
11/03/2016 10:39
Ngày 11 tháng 3 năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã ra quyết định thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh:
ĐIều lệ Công ty
10/03/2016 10:19
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 7 năm 2015
Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015
09/03/2016 14:55
Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015
09/03/2016 14:52
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
07/03/2016 09:10
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
29/02/2016 10:43
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 22 tháng 2 năm 2016
23/02/2016 13:31
Ngày 22 tháng 2 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015
19/01/2016 10:10
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015
Báo cáo tài chính quý IV Công ty mẹ năm 2015
19/01/2016 10:06
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015
15/01/2016 09:54
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2014
03/11/2015 14:22
Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo thời gian thực hiện trả cổ tức 2014 như sau:
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2015
03/11/2015 14:15
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2014
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2015
27/10/2015 13:21
Ngày 26 tháng 10 năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2015
27/10/2015 09:53
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QÚY III NĂM 2015
27/10/2015 09:34
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2015
Trang 5/15 Dau Truoc .. 3 4 5 6 7 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.095803976059 seconds