Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
13/06/2017 13:28
THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
28/04/2017 09:22
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 diễn ra từ 8h00÷11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017
26/04/2017 16:00
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ II NĂM 2017
26/04/2017 08:01
Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ quý 2 và thông qua các nội dung sau:
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
17/04/2017 14:30
Công ty cổ phần Sông Đà 10 " Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước."
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
15/04/2017 10:25
Hội đồng quản trị Công ty cổ Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
15/04/2017 10:19
Hội đồng quản trị Công ty cổ Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
07/04/2017 10:20
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
23/03/2017 10:02
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM
20/03/2017 13:56
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
13/03/2017 15:50
Căn cứ theo Quyết định số 12SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Quyết định số 16 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 10 như sau:
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
13/03/2017 15:44
Ngày 07/3/2017 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã nhận văn bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
06/03/2017 13:15
Ngày 03/3/2017 Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
03/03/2017 13:58
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2017
23/01/2017 10:10
Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý I năm 2017 và thông qua các nội dung sau:
Trang 5/18 Dau Truoc .. 3 4 5 6 7 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.211410045624 seconds