Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018
21/12/2020 14:46
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY III NAM 2020
26/10/2020 14:53
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY III NAM 2020
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV năm 2020
22/10/2020 13:08
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét
25/08/2020 16:42
Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét
Văn bản của VSD về việc thay đổi ngày thanh toán đợt 2 cổ tức năm 2018 bằng tiền
24/08/2020 15:58
Văn bản của VSD về việc thay đổi ngày thanh toán đợt 2 cổ tức năm 2018 bằng tiền
Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2018 đợt 2
19/08/2020 15:46
Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2018 đợt 2
Giải trình chênh lệch LNST Quý II năm 2020 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ
22/07/2020 16:42
Giải trình chênh lệch LNST Quý II năm 2020 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2020
22/07/2020 16:41
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020
22/07/2020 16:39
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2020 15:28
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020
21/07/2020 15:27
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
08/07/2020 16:11
Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
Điều lệ tổ chức và hoạt động (hiệu lực từ 01/7/2020)
02/07/2020 09:25
Điều lệ tổ chức và hoạt động (hiệu lực từ 01/7/2020)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
30/06/2020 15:32
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
18/06/2020 15:34
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Trang 3/23 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.139162063599 seconds