Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
10/11/2016 13:47
Thực hiện Nghị quyết 18SĐ10/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định về Công tác tổ chức, Công tác cán bộ
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
28/10/2016 13:54
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHƯ SAU:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016
24/10/2016 08:02
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2016
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
19/10/2016 09:59
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2015 VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ quý IV năm 2016
17/10/2016 13:50
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý IV năm 2016 và thông qua các nội dung sau:
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo bán niên soát xét năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ
25/08/2016 08:59
Căn cứ báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; Nay Công ty cp Sông Đà 10 xin Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cáo bán niên soát xét năm 2016 giảm hơn 10% so với cùng kỳ
Giải trình chênh lệch báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty và hợp nhất
16/08/2016 10:37
Công ty cồ phần Sông Đà 10 xin gửi Quý cổ đông giải trình chênh lệch giữa số liệu báo cáo 6 tháng năm 2016 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC so với số liệu đã công bố như sau:
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
16/08/2016 10:20
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
16/08/2016 10:19
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016
Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý III/2016
29/07/2016 10:51
Ngày 29 tháng 7 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các vấn đề sau:
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2016
21/07/2016 15:27
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016
21/07/2016 15:25
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
07/07/2016 13:51
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2016 NHƯ SAU:
Quyết định thành lập Ban điều hành hầm đèo Cù Mông
16/06/2016 09:54
Ngày 15/6/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ra quyết định về việc thành lập Ban điều hành hầm đèo Cù Mông phục vụ thi công gói thầu CM1B-2, CM1B-3: xây dựng 1/2 hầm Cù Mông, ống hầm phía tây và phía đông thuộc hạng mục xây dựng hầm đèo Cù Mông - Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định và Phú Yên
Thông báo về việc ký hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán độc lập 2016
16/06/2016 09:46
Ngày 15/6/2016 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã hoàn thành việc ký hợp đồng số 01/HĐKT-AAC để thuê dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2016.
Trang 3/15 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.0917291641235 seconds