Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
15/06/2018 16:20
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã diễn ra từ 8h00' đến 11h30' ngày 15 tháng 6 năm 2018.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
17/05/2018 11:54
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II
07/05/2018 16:41
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
07/05/2018 09:37
TÀI LIỆU THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
07/05/2018 09:02
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN QUÝ I NĂM 2018
27/04/2018 10:49
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN QUÝ I NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
20/04/2018 14:40
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
06/04/2018 08:35
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
29/03/2018 14:03
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ VỀ THAY ĐỔI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
29/03/2018 13:54
THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ VỀ THAY ĐỔI NGÀY THANH TOÁN CỔ TỨC - MÃ CHỨNG KHOÁN SDT
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2016
26/03/2018 15:54
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2016
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CHÊNH LỆCH
22/03/2018 14:44
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CHÊNH LỆCH TỪ 5% TRỞ LÊN TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ
16/03/2018 09:08
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2017 GIẢM HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ QUA KIỂM TOÁN
15/03/2018 09:33
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ, HỢP NHẤT NĂM 2017 ĐÃ QUA KIỂM TOÁN
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
02/03/2018 09:00
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Trang 3/18 Dau Truoc 1 2 3 4 5 .. Tiep Cuoi
Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.169986963272 seconds