Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét
23/08/2022 15:52
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét

 BCTC Công ty mẹ bán niên 2022

BCTC Hợp nhất bán niên 2022

Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

Tag: bán niên

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.3083319664 seconds