Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
BCTC bán niên 2023
28/08/2023 17:12
Công ty CP Sông Đà 10 công bố BCTC bán niên 2023 đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán UHY.

 BCTC công ty mẹ bán niên 2023

BCTC Hợp nhất bán niên 2023

Giải trình chênh lệch tại BCTC bán niên.

Tag: bán niên

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.364354133606 seconds