Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
29/06/2023 15:50
Ngày 29/6/2023 Công ty CP Sông Đà 10 đã tiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cuộc họp đã thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Click vào đường dẫn phía dưới để xem chi tiết)

 Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản họp ĐH đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo của HĐQT

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tag: Đại hội

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.200628042221 seconds