Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
01/06/2023 11:00
Hội đồng quản trị thông báo và mời Qúy cổ đông của Công ty CP Sông Đà 10 tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

 Click để xem chi tiết

Tag: Đại hội

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.196430921555 seconds