Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo kiểm toán 2011
13/03/2012 09:41
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

upload/Tin tuc/Bao cao Cong ty me SD10.rar


upload/Tintuc/Bao cao hop nhat SD10.rar

Tag: 1

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.16786813736 seconds