Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ
29/12/2016 10:30
Việc sử dụng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ của Tổng công ty Sông Đà không được Đại hội cổ đông thông qua:

 Xem chi tiết:     - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
        
                            - Biên bản kiểm phiếu_Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.136413097382 seconds