Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ
29/12/2016 10:30
Việc sử dụng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ của Tổng công ty Sông Đà không được Đại hội cổ đông thông qua:

 Xem chi tiết:     - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
        
                            - Biên bản kiểm phiếu_Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.103949069977 seconds