Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
10/11/2016 13:47
Thực hiện Nghị quyết 18SĐ10/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định về Công tác tổ chức, Công tác cán bộ

 Thực hiện Nghị quyết 18SĐ10/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định về Công tác tổ chức, Công tác cán bộ cụ thể như sau:

- Quyết định 65_Sáp nhập Xí nghiệp Sông Đà 10.4 vào Xí nghiệp Sông Đà 10.2


- Quyết định 66_Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Bẩy

- Quyết định 67_Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Khang

- Quyết định 68_Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lục Đức Tiến

- Quyết định 69_Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Tuấn Linh
 

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.113251924515 seconds