Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
10/11/2016 13:47
Thực hiện Nghị quyết 18SĐ10/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định về Công tác tổ chức, Công tác cán bộ

 Thực hiện Nghị quyết 18SĐ10/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra Quyết định về Công tác tổ chức, Công tác cán bộ cụ thể như sau:

- Quyết định 65_Sáp nhập Xí nghiệp Sông Đà 10.4 vào Xí nghiệp Sông Đà 10.2


- Quyết định 66_Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Bẩy

- Quyết định 67_Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Khang

- Quyết định 68_Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lục Đức Tiến

- Quyết định 69_Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Tuấn Linh
 

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.186675071716 seconds