Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
18/11/2016 14:20
THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC CÔNG TY SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

 TÀI LIỆU LIÊN QUAN:
- THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
- PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
- DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
- DỰ THẢO HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.12734079361 seconds