Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI THỜI GIAN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG TIỀN
19/12/2016 14:39
Do công tác thu vốn bị chậm so với dự kiến vì một số nguyên nhân khách quan nên Công ty không thể cân đối nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng kế hoạch. Hội đồng quản trị Công ty Quyết định điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.


 Xem chi tiết: Quyết định thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2015

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.144314050674 seconds