Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông
 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty CP Sông Đà 10
15/09/2011 09:11
Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm của công ty cổ phần Sông Đà 10
30/08/2011 14:39
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Đã soát xét)
Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm (Báo cáo soát xét hợp nhất)
30/08/2011 14:26
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 - Hợp nhất (Đã soát xét)
TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10
22/08/2011 15:49
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã có tờ trình số: "SĐ10/TTr - HĐQT" kính gửi Đại hội đồng cổ đông về việc xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty.
Thông báo trả cổ tức năm 2010 và lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng
03/08/2011 15:55
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 BẰNG TIỀN VÀ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU THƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011
Báo cáo tài chính quý II năm 2011
28/07/2011 13:50
Báo cáo quý II năm 2011 Công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011
12/05/2011 08:43
Báo cáo tài chính quý 1/2011 Công ty mẹ
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011
25/04/2011 09:46
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
04/04/2011 10:24
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2010 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
18/02/2011 16:10
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2010 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
Báo cáo hợp nhất và không hợp nhất điều chỉnh theo biên bản kiểm toán nhà nước
28/01/2011 09:16
Báo cáo hợp nhất và không hợp nhất điều chỉnh theo biên bản kiểm toán
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2010
28/01/2011 09:09
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2010
Báo cáo riêng Sông Đà quý IV năm 2010
25/01/2011 15:06
Báo cáo riêng Sông Đà quý IV
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20 SĐ10/NQ- HĐQT ngày 1 tháng 11 năm 2010
29/11/2010 10:24
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20 SĐ10/NQ- HĐQT ngày 1 tháng 11 năm 2010
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010
27/10/2010 09:33
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010
Trang 14/15 Dau Truoc .. 11 12 13 14 15 Tiep Cuoi
Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.112592935562 seconds