Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ II NĂM 2017
26/04/2017 08:01
Ngày 25 tháng 4 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ quý 2 và thông qua các nội dung sau:

 XEM CHI TIẾT:

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.129604101181 seconds