Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
13/03/2017 15:50
Căn cứ theo Quyết định số 12SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Quyết định số 16 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 10 như sau:

XEM CHI TIẾT:

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.200249910355 seconds