Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
28/04/2017 09:22
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 diễn ra từ 8h00÷11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:

 

 Kết quả Đại hội như sau:

         1) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

         2) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

         3) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

         4) Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017

         5) Thông báo kết quả bầu Thành viên BKS và cung cấp thông tin.

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.108773946762 seconds