Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán
24/03/2014 09:44
Báo cáo tài chính năm 2013

 upload/Quan he co dong/Nam 2014/Quy I/Giai trinh chenh lenh BCTC nam 2013.pdf  
upload/Quan he co dong/Nam 2014/Quy I/SDT - Bao cao tai chinh cong ty me 2013.pdf 
 upload/Quan he co dong/Nam 2014/Quy I/SDT - Bao cao tai chinh hop nhat 2013.pdf
 

Tag: Báo cáo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.217444896698 seconds