Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo tài chính Quý III năm 2013
06/11/2013 09:48
Báo cáo tài chính Quý III năm 2013

 upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 CDKT.pdf  
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 KQKD_Quy.pdf  
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 LCTT.pdf  
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 thuyetminh1.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 thuyetminh2.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 thuyetminh3.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 thuyetminh4.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy III/Baocao_TC_QuyIII_SD10 thuyetminh5.pdf

Tag: Báo cáo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.0888748168945 seconds