Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013
24/01/2014 15:10
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013

 upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy IV/Bao cao tai chinh Cong ty me SDa10 quy 4 nam 2013_signed.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/Quy IV/Bao cao tai chinh hop nhat SD10 quy 4 nam 2013_signed.pdf

Tag: Báo cáo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.146553993225 seconds