Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi trả cổ tức 2019.
22/03/2022 14:16
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi trả cổ tức 2019.

 Xem chi tiết:

Tag: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chi trả cổ tức 2019.

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.372581005096 seconds