Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2019
18/03/2022 09:56
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2019

 Xem chi tiết:

Tag: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2019

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.238835096359 seconds