Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025
05/07/2021 16:19
Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025


Thông báo thay đổi nhân sự_Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Biên bản bầu Trưởng BKS nhiem ky 2021-2025

 

 

Tag: Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.301164865494 seconds