Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
30/06/2021 15:16
Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1.Nghị quyết ĐHĐCĐ2021

2. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ2021

3.Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ2021

4.Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ tại ĐHĐCĐ2021

5.Biên bản họp ĐHĐCĐ2021


...

Tag: Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.120661020279 seconds