Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Phát hành lại và công bố lại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
08/06/2021 11:28
Phát hành lại và công bố lại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

 BCTC công ty mẹ năm 2020 (lần 2)

BCTC Hợp nhất năm 2020 (lần 2)

Tag: Phát hành lại và công bố lại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.29638504982 seconds