Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2010 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
18/02/2011 16:10
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2010 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2011

upload/Hoi dong quan tri/Nghi quyet HDQT ke hoach SXKD nam 2011.doc

Tag: Tin tuc Song Da 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.349669933319 seconds