Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 18 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 27/7/2010 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010.
04/08/2010 09:55
Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 18 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 27/7/2010 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010.


DSC02377.JPGNgày 27/7/2010 Công ty CP Sông Đà 10 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm  và bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. Tham dự hội nghị về phía khách mời có ông: Dương Khách Toàn Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà. Và có gần 50 Đại biểu thuộc các thành phần trong Công ty bao gồm: Các uỷ viên BCH Đảng uỷ, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban nữ công, Trưởng các phòng ban chức năng công ty, Bí thi đảng bộ bộ phận, Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên các đơn vị thành viên và trực thuộc, người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp khác.

 Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các Đại biểu, Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là toàn văn nghị quyết đại hội:

                                                                                                               

Tag: Tin tức

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.214564085007 seconds