Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
15/06/2018 16:20
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã diễn ra từ 8h00' đến 11h30' ngày 15 tháng 6 năm 2018.

 Xem chi tiết:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2018
-
 Nghị quyết 02/NQ-ĐH

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.149485111237 seconds