Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CHÊNH LỆCH
22/03/2018 14:44
GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT CHÊNH LỆCH TỪ 5% TRỞ LÊN TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN

 XEM CHI TIẾT:

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.161606788635 seconds