Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10 PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ QUÝ I NĂM 2018
02/02/2018 14:19
Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cp Sông Đà 10 đã họp phiên thường kỳ Quý I và thông qua các nội dung sau:

 Xem chi tiết:

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.124830007553 seconds