Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÂT THƯỜNG
29/12/2017 10:24
Công ty cổ phần Sông Đà 10 công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.

 Xem chi tiết:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức 2016;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.155508995056 seconds