Đang Tải Dữ Liệu....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÂT THƯỜNG
29/12/2017 10:24
Công ty cổ phần Sông Đà 10 công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.

 Xem chi tiết:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức 2016;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.103386878967 seconds