Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Văn phòng Đảng ủy
 
Hội nghị Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 10
20/03/2012 09:20
Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 10 tổ chức Hội nghị "Quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng ( KHóa XI ) và chỉ thị của Bộ Chính trị " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

      Ngày 15 tháng 03 năm 2012, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và Chỉ thị của BỘ Chính trị "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" cho toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan Công ty.

DSC05387.JPG
Đồng chí Trần Ngọc Lan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì hội nghị.
     
Hội nghị đã nghe đồng chí: Nguyễn Hữu Tươi - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty quán triệt, phổ biến toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 24/02/2012 Bộ Chính trị "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Hội nghị cũng giành thời gian nghe các thông tin thời sự nóng bỏng trong nước và quốc tế diễn ra trong thời gian qua.
Hội nghị cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa và nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nhằm vận dụng và thực hiện Nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trưng ương Đảng (Khóa XI) vào cuộc sống. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị saau rộng để tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong toàn thể cán bộ , đảng viên, tạo niềm tin để tập thể cán bộ , dảng viên trong Công ty cổ phần Sông Đà 10 tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tag: Văn phòng Đảng

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.292374849319 seconds