Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Văn phòng Đảng ủy
 
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010
05/03/2010 14:24
Ngày 09 tháng 02 năm 2010, tại Hội trường Tổng công ty Sông Đà, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác SXKD năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010”.

 Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Dương Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty - Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Đà đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

 Thành phần tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy công ty,Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, đ/c Chủ tịch Công đoàn, đ/c Trưởng Ban nữ công, đ/c Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, các đ/c Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị thành viên, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc.

  Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Ngọc Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày bản báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010 của Đảng ủy.

 Đảng bộ hiện có 396 Đảng viên, trong đó 362 Đảng viên chính thức, 34 Đảng viên dự bị, phân bổ sinh hoạt ở 07 chi bộ và 06 đảng bộ bộ phận. Cấp ủy các chi bộ luôn được củng cố hoàn thiện khi có cấp ủy viên thay đổi công tác đến đơn vị khác. Trong năm qua BCH Đảng ủy Công ty đã nhanh chóng kịp thời và đảm bảo nguyên tắc, chất lượng về kiện toàn, đảm bảo số lượng và nhiệm vụ lãnh đạo của BCH Đảng ủy.

 Cũng trong hội nghị này, đ/c Vũ Văn Tính -  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, theo đó tổng giá trị SXKD Công ty đạt 1207,3 tỷ đồng, doanh thu thực hiện 1106,2 tỷ đồng, nộp ngân sách 95,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 119,7 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người 4,8 triệu đồng / người / tháng.

 Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đ/c Dương Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đã chúc mừng thành công của Công ty trong năm 2009 và nhắc nhở tập thể Ban lãnh đạo Công ty cần cố gắng phát huy hơn nữa, cương quyết và mạnh dạn trong sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, phân tích, tính toán hiệu quả các dự án đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư thiết bị thi công và triển khai tích cực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 mà Công ty đã đề ra.

Tag: Tin tức

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.130573987961 seconds