Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT/BKS
09/03/2016 15:33
Ngày 09/3/2016 Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT/BKS đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 thông qua:

 Xem chi tiết: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS:
 
             Điều lệ công ty:
                                 Phần 1:
                                 Phần 2:
                                 Phần 3:

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.543881893158 seconds