Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Văn bản giải trình chênh lệch giữa số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán so với số liệu đã công bố:
09/03/2016 14:18
Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin gửi bản giải trình chênh lệch giữa số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán so với số liệu đã công bố như sau:

 Xem chi tiết: Văn bản giải trình:   
             Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015:
             Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015:

Tag: Tin tức Sông Đà 10

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.454360961914 seconds