Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
28/06/2022 11:17
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 1. Nghị quyết Đại hội 2022

2. Biên bản họp Đại hội 2022

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo của BKS

Tag: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.171856164932 seconds