Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét
25/08/2021 15:34
Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét


 BCTC Công ty mẹ bán niên 2021 đã soát xét.

BCTC Hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét

VB so 554_Giai trinh chenh lech loi nhuan va loi nhuan sau thue hop nhat bi lo


 

Tag: Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.124670028687 seconds