Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019
24/03/2021 15:55
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019

 Xem chi tiết.

Tag: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.0967919826508 seconds