Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY III NAM 2020
26/10/2020 14:53
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY III NAM 2020

Xem chi tiết:

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2020.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020.

3. Giải trình chênh lệch LNST tại báo cáo KQKD quý III/2020 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ.

Tag: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY III NAM 2020

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.178972005844 seconds