Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét
26/08/2019 15:13
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét

 Xem chi tiết :

BCTC riêng bán niên 2019 đã soát xét:

BCTC Hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét:

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp nhất bán niên 2019:

Tag: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.133854866028 seconds