Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
20/04/2018 15:40
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 XEM CHI TIẾT

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.207136869431 seconds