Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 11 tháng 4 năm 2016
11/04/2016 16:20
Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 đã họp và thông qua các vấn đề sau:

 Xem chi tiết:

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.137417078018 seconds