Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Thông tin công bố
 
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính của công ty Mẹ và hợp nhất năm 2012
09/01/2014 13:19
Văn bản giải trình số 03 SĐ10/TCKT phát hành ngày 09 tháng 01 năm 2014

upload/Quan he co dong/Nam 2014/Quy I/So 03 SD 10-TCKT.pdf  
upload/Quan he co dong/Nam 2014/Quy I/bang can doi ke toan hop nhat.pdf

Tag: Báo cáo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.109205961227 seconds