Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2018 ĐÃ SOÁT XÉT
28/08/2018 09:31
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2018 ĐÃ SOÁT XÉT

 Xem chi tiết:
Văn bản số 654 Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC bán niên 2018 so với cùng kỳ năm trước; 

- Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2018 đã soát xét; 

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét.

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.177671909332 seconds