Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Quan hệ cổ đông » Báo cáo thường niên
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016
24/10/2016 08:02
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2016

 Xem chi tiết: - Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2016
                        - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2016

Tag: Quan hệ cổ đông

Quảng cáo
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.143374204636 seconds