Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Tài liệu dự họp ĐH cổ đông năm 2013
03/04/2013 10:24
Tài liệu dự họp ĐH cổ đông năm 2013

upload/Quan he co dong/Nam 2013/010 T Bao moi du hop CD.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/020 Q che LViec Dai hoi 2013.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/030 BC TH NV SXKD 2012 KH 2013.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/040 BC TH SXKD 2012  
upload/Quan he co dong/Nam 2013/050 BC thuc hien 2012 NV 2013 cua HDQT.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/060 BCao HD BKS 2012.pdf 
upload/Quan he co dong/Nam 2013/070 To trinh dai hoi.pdf 

upload/Quan he co dong/Nam 2013/080 Du thao NQ DHCD 2013.pdf

thiet ke web ha noi

Tag: Tài liệu

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.482201099396 seconds