Đang Tải Dữ Liệu....
Trang chủ Tin tức sự kiện Diễn đàn Thư điện tử Liên hệ
ENGLISH TIẾNG VIỆT
 
 
Tin tức sự kiện » Tin tức Sông Đà 10
 
Thông báo gia hạn
28/12/2012 09:55
Gia hạn thời gian bán và tiếp nhận Hồ sơ thanh lý

 

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------oOo--------

 

--------oOo--------

Số:       SĐ10/KTKH

(V/v: Gia hạn thời gian bán và tiếp nhận Hồ sơ thanh lý)

 

Hà Nội, ngày 28 tháng  12 năm 2012

 

THÔNG BÁO GIA HẠN

 

 

Kính gửi:  Các nhà thầu quan tâm

 

Công ty CP Sông Đà 10 đã đăng ký Thông báo thanh lý lô Tài sản vật tư cũ hỏng  năm 2012 trên Báo Đấu thầu số 256 ra ngày 24/12/2012 với nội dung như sau:

-       Thời gian phát hành Hồ sơ thanh lý: từ 08 giờ, ngày 26/12/2012 đến 14 giờ ngày 03/01/2012.

-       Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ thanh lý: chậm nhất là trước 14 giờ ngày 03/01/2013.

Nay xin gia hạn:

-       Thời gian phát hành Hồ sơ thanh lý: đến 14 giờ, ngày 14/01/2013.

-       Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ thanh lý: 14 giờ, ngày 14/01/2013.

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:                                                        CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

- Như K/g                                                  

- Lưu KTKH.

Tag: Thông báo

Quảng cáo
 May khoan 2 can.jpg
 
 
Address: 10th+11th floor, Zone B, HH4 Building, Song Da Holding, Pham Hung Str, My Dinh Commune, Tu Liem District, Hanoi.
 Tel: 043.7683998 * Fax: 043.7683997 / 991
Email: songda10@songda10.com.vn * Website: www.songda10.com.vn

 


Time elapsed: 0.314564943314 seconds